Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Năng lực của công ty chúng tôi được hình thành trên nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc và các dự án hợp đồng được thực hiện , thể hiện ở các tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính