Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Công ty chúng tôi mong muốn sẽ được hợp tác với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của chúng tôi