Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Cơ cấu các phòng tại văn phòng công ty

Kế toán trưởng

Ông Trần Xuân Trung

- Ngày sinh: 20/10/1987

- Quê quán:  Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- CMNV:     Cử nhân Kinh tế- Kế toán Tài chính

- LLCT:       Trung cấp


Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính  

Ông Nguyễn Văn Tư

- Ngày sinh: 10/10/1962 

- Quê quán:  Lý Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình

- Trình độ:    Cử nhân Kinh tế 

- LLCT:       Trung cấp

 

Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng hợp 

Ông Lê Ngọc Đạt

 - Ngày sinh:  09/12/1979

 - Quê quán:   Triệu Độ - Triệu Phong - Quảng Trị   

                                             

- CMNV:      Kỹ sư Xây dựng      


- Lý luận Chính trị: Trung cấp

                          

 

Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ

Bà Nguyễn Hoàng Băng Châu

- Ngày sinh: 23/10/1978

- Quê quán: Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế

- CMNV:     Cử nhân Kinh tế, C
ử nhân Anh văn

- LLCT:      Trung cấp


Công Đoàn Công ty

Ban Chấp hành Công đoàn gồm 07 người được bầu thông qua Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động kiêm nhiệm.

Chủ tịch Công Đoàn Công ty

Ông Trần Xuân Trung

- Ngày sinh: 20/10/1987

- Quê quán:  Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- CMNV:     Cử nhân Kinh tế- Kế toán Tài chính

- LLCT:       Trung cấp