Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Chi nhánh thạch cao xi măng Hải phòng thực hiện nhiệm vụ giao nhận, phân phối thạch cao cho các Công ty Xi măng Hoàng Thạch; Công ty xi măng Hải Phòng; Tiếp nhận xi măng Hoàng thạch chuyển vào các đơn vị đầu mối của Công ty để phân phối cho thị trường Miền Trung. Với cơ cấu bộ máy quản lý gọn, năng động luôn đảm bảo nguồn hàng theo yêu cầu kinh doanh của Công ty


Địa chỉ : Số 2 Đường Hà Nội ,Thành phố Hải Phòng
ĐT : 0313.824 598
Fax : 0313.824 798
Diện tích đất sử dụng : 65 m2
Giám Đốc :  Bùi Đức Động