Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Chi nhánh Bỉm sơn là đơn vị đầu mối của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ giao nhận phân phối thạch cao cho các Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hoàng Mai; Tiếp nhận xi măng chuyển vào các đơn vị đầu mối của Công ty để phân phối cho thị trường Miền Trung.


Địa chỉ : Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa
Điện thoại : 037.3.825 535

Fax :          037.3.824 934

Diện tích đất sử dụng:

* Trụ Sở chi nhánh ở Phường Ba Đình, Thị Xã Bỉm Sơn : 645 m2 

* Trạm giao nhận ở Hoàng Mai, Xã Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An : 200 m2


Giám đốc : Nguyễn Anh Tuấn
Sinh ngày:    23/10/1971
Quê quán:    Nghi Trung- Nghi Lộc- Nghệ An
Trình độ:      Cử nhân Kinh tế- Kế toán Ảnh: Trụ sở chi nhánh

 

 

Chi nhánh Bỉm sơn là đơn vị đầu mối của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ giao nhận phân phối thạch cao cho các Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hoàng Mai; Tiếp nhận xi măng chuyển vào các đơn vị đầu mối của Công ty để phân phối cho thị trường Miền Trung. Với cơ cấu bộ máy quản lý gọn, năng động luôn đảm bảo nguồn hàng theo yêu cầu kinh doanh của Công ty.

Là đơn vị nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu đơn vị văn hóa của Thị xã Bỉm sơn.