Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Chi nhánh Quảng trị là đơn vị đầu mối tiếp nhận thạch cao từ Lào về Việt Nam và xuất bán cho Các Công ty xi măng và nhu cầu xã hội; là nhà phân phối chính xí măng Bỉm sơn, Hoàng mai, Tam Điệp tại tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ : Số 400 Lê Duẩn, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT :  0233.3.852422
Fax :  0233.3.855194
Diện tích sử dụng :
* Trụ sở chi nhánh: 1.365 m2
* Kho Thạch cao phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị : 28.835 m2
* Trạm giao nhận Cửa Việt, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Quảng Trị : 403 m2 

 

Giám đốc Chi nhánh: 
Ông Nguyễn Trí Thành   

Sinh ngày: 03/01/1969       

Quê quán: Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị           

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế  

   

   - Chi nhánh Quảng Trị là đơn vị trực thuộc của Công ty nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sản lượng xi măng do Chi nhánh tiêu thụ tại địa bàn Quảng Trị năm sau cao hơn năm trước, giữ vững thị phần xi măng của Công ty. Luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.