Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Nguồn : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cập nhật: 12/01/2007)

Căn cứ công văn số 63 TCXM-KTTCTK ngày 05/01/2007 của CTCP Thạch cao Xi măng về việc công bố thông tin, Trung tâm GDCK Hà Nội xin trân trọng thông báo về một số nội dung chính của Nghị quyết HĐQT CTCP Thạch cao Xi măng (Mã CK: TXM) để trình Đại hội cổ đông dự kiến họp vào giữa tháng 3 năm 2007 như sau:

1.           Phát hành thêm cổ phiếu  để tăng vốn điều lệ. Vốn huy động được sẽ sử dụng đầu tư trạm nghiền xi măng sẽ chính thức đi vào hoạt động đầu quý IV năm 2007.

2.           Chi trả cổ tức năm 2006 là 16%/năm. Thời gian chi trả vào cuối tháng 3 năm 2007.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo./.