Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Nguồn : bản cáo bạch của công ty

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Chúng tôi nhận thấy với xu hướng phát triển của ngành sản xuất xi măng nói chung, nhu cầu tiêu thụ xi măng và tiềm năng phát triển của Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng nói riêng, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn có thể duy trì sự tăng trưởng trong những năm tới. Với tốc độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam được dự báo duy trì ở mức từ 7% - 8%/năm trong thời gian tới, nhu cầu xi măng cho công cuộc xây dựng cơ bản là rất lớn, cũng có nghĩa là nhu cầu đối với mặt hàng thạch cao xi măng là lớn.

Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong 3 năm 2006 - 2008 là có tính khả thi và Công ty cũng đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch hàng năm.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.