Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung giữ chức Phó phòng, Phụ trách Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng kể từ ngày 01/03/2015
QĐ 317.pdf