Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty năm 2015 là: Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (Hợp đồng 66/2015/AP-HĐKT, ký ngày 21/07/2015)
Ngày CBTT: 21/07/2015