Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung giữ chức Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty kể từ ngày 01/02/2016
QD163.pdf