Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Về việc thay đổi nhân sự (UV.HĐQT, Giám đốc Công ty) kể từ 15/03/2016
THAY DOI NHAN SU.pdf