Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty năm 2016 là: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Hợp đồng 49/2016/HĐ-AVI-TC1, ký ngày 05/07/2016)
CBTT24H.pdf