Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo Tài chính giữa niên độ Quý III năm 2010 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty
Báo cáo Tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2010 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Báo cáo Tài chính Quý II- 2010 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Báo cáo Tài chính tóm tắt Qúy IV năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Báo cáo Tài chính Qúy III năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty
Báo cáo Tài chính tóm tắt quý III năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty
Báo cáo Tài chính Qúy II năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty