Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Công ty cổ phần thạch cao xi măng đảm bảo quyền lợi của cổ đông Bài viết được đăng trên trang tin của Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam